Các dược liệu thuộc chi Citrus họ Cam – Rutaceae

 Các dược liệu thuộc chi Citrus được trình bày chi tiết trong chương tinh dầu. Ở đây chỉ điểm sơ lược về thành phần flavonoid.

            Bộ phận chứa nhiều flavonid thuộc chi Citrus chủ yếu là vỏ quả ngoài, vỏ quả giữa và dịch quả. Các flavonoid của chi Citrus phần lớn thuộc nhóm flavanon như: hesperidin (hesperitin-7-rutinosid), neohesperidin (hesperitin -7- neohesperidosid), naringin (naringenin-7- neohesperidosid), eriodictyosid (eriodictyol-7-rhamnosid), eriocitrin (eriodictyol-7-rutinosid) kèm theo một số dẫn chất flavon như diosmin (diosmetin-7-rutinosid), rutin. Các flavonoid cónhièu nhóm methoxy cũng thường gặp trong chi Citrus như tangeretin, nobiletin, sinensetin.

Các flavonoid của các loài Citrus thường được dùng dưới dạng toàn phần kết hợp với vitamin C để làm thuốc bảo vệ thành mạch. Diosmin dùng ở liều cao (1-2gam/ngày) để điều trị bệnh trĩ. Có thể deshydro hóa hesperidin để chuyển thành diosmin. Hesperidin là thành phần có nhiều trong vỏ chanh, cam. Naringin có trong vỏ quả bưởi thường được dùng dưới dạng dẫn chất natri. Cũng có thể dùng duới dạng aglycon là naringenin.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *