Isoflavonoid

Isoflavonoid:Isoflavonoid bao gồm nhiều nhóm khác nhau: isoflavan, isoflav-3-ene, isoflavan-4-ol, isoflavanon, isoflavon, rotenoid, pterocarpan, coumestan, 3-arylcoumarin, coumaronochromen, coumaronochromon, dihyroisochalcon, homo-isoflavon .Isoflavonoid thường gặp trong họ Đậu – Fabaceae.

Isoflavan.

            Ví dụ glabridin là một thành phần flvonoid gặp trong rễ cam thảo.

Isoflav-3-ene.

            Ví dụ glabren cũng có trong rễ cam thảo.

Isoflavan -4-ol. (=Isoflavanol)

            Ví dụ lapathinol trong cây Polygonum lapathifolium.

Isoflavon.

            Isoflavon là nhóm lớn nhất của isoflavonoid. Có 364 chất đã biết. Daizein và một số chất khác có trong sắn dây (xem chương dược liệu chứa carbohydrat) là ví dụ.

Rotenoid.

            Nếu kể cả những dẫn chất 12 a-hydroxyrotenoid và dehydrorotenoid, cho đến nay đã có hơn 75 chất thuộc nhóm này đã được phân lập và xác định cấu trúc. Cấu trúc của nhóm là C6-C4-C6 vì có thêm 1 carbon do oxy hoá đóng vòng của các dẫn chất 2′ methoxy isoflavon. Số thứ tự của carbon không theo qui tắc chung. Chất điển hình là rotenon có trong cây thuốc cá – Derris elliptica.

Pterocarpan:

            Ví dụ chất erythrabyssin II có trong rễ cây vông nem – Erythrina variegata.

Coumestan

            Ví dụ chất Wedelolacton có trong cây sài đất – Wedelia calendulacea và cỏ nhọ nồi – Eclipta alba. Puerarol[1] có trong cây sắn dây – Pueraria thomsonii

* Xem bài sắn dây, chương dược liệu chứa carbohydrat.

3-Arylcoumarin.

            Ví dụ chất pachyrrhizin có trong hạt củ đậu – Pachyrrhizus erosus

Coumaronochromen.

            Ví dụ chất Pachyrrhizomen có trong hạt củ đậu.

Coumaronochromon.

a-Methyldeoxybenzoin (=dihydroisochalcon).

Aryl benzofuran. ( có cấu trúc C6-C2-C6)

Homoisoflavon. ( có cấu trúc C6-C4-C6)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *